Monday, January 12, 2009

Melindungi Hak Pekerja

Definisi :
Menghormati, menghargai dan mengiktiraf perkhidmatan, jasa dan sumbangan golongan pekerja dalam pembangunan negara.

Kata Kunci :
Menghargai, menghormati dan mengiktiraf golongan pekerja

Contoh :
- Syarikat Wyeth memberikan bonus kepada pekerja setelah mendapat keuntungan yang banyak.
- Kilang Adventure menyediakan kemudahan bas percuma kepada pekerjanya untuk memudahkan mereka berulang-alik ke kilang.
- Sulaiman telah diberikan peluang untuk naik pangkat dan kenaikan gaji kerana sumbangannya kepada syarikat.
- Tuan Zainuddin menjaga keselamatan pekerjanya dengan memastikan mereka memakai sarung tangan ketika mengoperasi mesin-mesin di kilang.
- Syarikat Sunshine menginsuranskan semua pekerjanya dengan Pertubuhan Keselamatan Sosial.

No comments: