Monday, January 12, 2009

Menghormati Hak Golongan Kurang Berupaya

Definisi :
Memberi layanan yang bersopan kepada golongan kurang berupaya supaya tidak berasa tersisih dan mengiktiraf mereka sebagai insan ciptaan Tuhan.

Kata Kunci :
- Layanan yang bersopan
- Pengiktirafan golongan kurang berupaya

Contoh :
- Ramsey membantu seorang pemuda yang cacat penglihatan melintas jalan.
- Pertubuhan orang-orang cacat telah mengadakan satu pertunjukan silap mata untuk menghiburkan orang-orang cacat.
- Pihak sekolah memberikan perkhidmatan pengajaran huruf " Braille " kepada pelajar-pelajar yang cacat penglihatan.
- Sekolah khas untuk pelajar yang cacat penglihatan telah didirikan di Pulau Pinang.
- Pihak universiti tempatan telah mengambil beberapa kakitangan yang kurang berupaya.

No comments: