Wednesday, November 19, 2008

Hormat dan taat kepada anggota keluarga

Definisi :
Memuliakan setiap anggota keluarga dengan berinteraksi dan memberi layanan secara bersopan untuk mewujudkan keluga yang harmonis

Kata Kunci :
- Memuliakan setiap anggota keluarga
- Layanan sopan
- Mewujudkan keluarga harmonis

Contoh :
- Karim memberi salam kepada prang yang lebih tua di rumahnya selepas pulang dari sekolah.
- Ibu bapa Mohammad Hafiz tegas dan menghormati datuk yang berusia telah menjadi contoh yang baik dan diteladani oleh anak-anak di rumah.
- Hammy Yong kerap menolong ahli keluarga yang berada dalam keadaan kesusahan tanpa mengambil kira kepentingan diri dan juga bentuk balasan.
- Emily sentiasa meminta kebenaran ibu bapa apabila ingin keluar dari rumah atau pergi ke rumah rakannya.
- Osman bersedia menolong ibu bapa membuat kerja rumah seperti mencuci pinggan selepas makan dan juga meringankan beban ibu bapa di runah.

No comments: