Wednesday, November 19, 2008

Kesederhanaan

Definisi :
Bersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan dan tindakan sama ada dalam pemikiran,pertuturan, atau perlakuan tanpa mengabaikan kepentingan diri dan orang lain.

Kata Kunci :
- Bersikap tidak keterlaluan 
- Membuat pertimbangan dan tindakan
- Tanpa mengabaikan kepentingan diri dan orang lain

Contoh :
- Encik Lim tidak kedekut membelanjakan wang,terutamanya untuk menderma kepada orang yang memerlukan bantuan.
- Harris tidak membuat tuntutan secara berlebihan daripada majikannya kerana tuntutan yang berlebihan akan menyebabkan kos syarikat meningkat.
- Lawrence sentiasa berfikir secara rasional apabila membuat sesuatu keputusan atau ketika mengambil sesuatu tindakan.
- Rita mangawal pertuturannya dengan rakannya supaya tidak melampaui batas agar menjaga nama baik diri sendiri dan sekolah serta keluarganya.
- Usha berpakaian sopan apabila pergi ke majlis kenduri rakannya.