Friday, November 14, 2008

Kepercayaan kepada Tuhan

Definisi :
Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala suruhan-Nya berlandaskan pegangan agama masing-masing selaras dengan prinsip Rukun Negara.
Kata Kunci :
- keyakinan wujud Tuhan
- Tuhan pencipta alam
- Mematuhi segala suruhan agama
Contoh :
- David selalu pergi ke gereja untuk menunaikan sembahyang bagi dirinya yang beragama Kristian.
- Pihak sekolah membenarkan para pelajar Islam untuk mengerjakan sembahyang Asar pada sebelah petang (4.05 petang).
- Penganut Hindu menjayakan Hari Ponggal di kuil dengan acara sembahyang dan bersyukar kepada Tuhan.
- Pengatua sekolah mengadakan Hari Maulidurasul supaya pelajar sekolahnya memperingati Allah dan Nabi Muhammad pada hari mulia ini.
- Pihak sekolah mengadakan program sembahyang hajat sebelum peperiksaan awam,iaitu SPM dan STPMwuntuk pelajar Islam .

No comments: